Aktualizacja cen

Image
aktualizacja cen

Szanowni Państwo,

branża, nie tylko reklamowa, po pandemii Covid 19, boryka się obecnie z dużymi wzrostami cen. Od poprzedniego roku znacznej podwyżce uległy ceny importu, wynika to między innymi z braku dostępności kontenerów, wysokich kursów walut oraz ograniczeń transportowych. Również firmy transportowe podwyższają ceny swoich usług, co ma wpływ na wzrost kosztów transportu zarówno materiałów jak gotowych produktów.

Niestety, ze względu na wymienione okoliczności zostaliśmy zmuszeni do zmiany naszych cen sprzedaży. Z dniem 1 września 2021 wchodzi w życie nowy cennik. Do tego czasu przygotujemy też zmiany w kalkulatorze na naszej stronie www.mart.com.pl Podwyżka cen w trakcie roku była dla nas trudną decyzją i mamy nadzieję, że spotka się ona ze zrozumieniem. Nigdy w historii działalności Mart ceramic nie zmienialiśmy cen w trakcie roku.

Jednocześnie gwarantujemy, że wszystkie kalkulacje przygotowane na podstawie obowiązującego do końca sierpnia 2021 cennika, pozostają w mocy przez 2 tygodnie.