Społeczność

Nasza Firma wspiera szczytne cele i inicjatywy. Od lat wspieramy Dom Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach. Jest placówką całodobowej opieki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Podopieczni z głębokim i znacznym upośledzeniem biorą udział w zajęciach prowadzonych na terenie Domu w 6-ciu pracowniach: edukacyjnej, aktywizacji społecznej, plastycznej, doświadczenia świata, przyrodniczej i rehabilitacji ruchowej. Nasza firma od lat wspiera działalność tej placówki oraz jej podopiecznych. 

Zachęcamy do kontaktu, opiszcie nam swoją działalność, cele które chcecie osiągnąć, a my po zapoznaniu się z materiałami wesprzemy wybrane inicjatywy.